Dětská skupina Profi sport Cheb

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: PROFI SPORT Cheb z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006632
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

V rámci projektu bude vybudována a provozována dětská skupina s následujícími parametry - adresa místa provozu zařízení péče o děti: Okružní 1960/2, Cheb, 350 02 - kapacita zařízení péče o děti: 12 dětí - harmonogram projektu - vybudování zařízení od 1.7.2017 do 30.6.2018; provoz zařízení od 1.7.2018 do 30.6.2020 - typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. - typ dle uživatelů: pro veřejnost

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 550 377,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 450 066,60 Kč
 
Celková částka: 3 000 444,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena