Assessment Letní dům

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Letní dům, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011300
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Ukončení projektu: 31. 7. 2022

Informace o projektu

Předmětem projektu je inovovat stávající služby poskytované v organizaci Letní dům ohroženým dětem, rodinám a pěstounským rodinám a to prostřednictvím systematizace nástrojů mapování, vyhodnocování a identifikace potřeb, včasnými intervencemi a zacíleným poskytováním podpory klientům. Hlavním výstupem projektu bude nově vytvořená metodika 3 inovovaných služeb, která bude vytvořena na základě ověření vhodných nástrojů a postupů v praxi, a to prostřednictvím zvolených klíčových aktivit projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 995 331,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 995 331,26 Kč
 
Celková částka: 5 990 662,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena