Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Tichý svět, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 29. 2. 2020

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu bezbariérovosti v komunikaci neslyšících s pracovníky veřejné správy, služeb a v nemocnicích ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím aplikace Tichá linka, která umožňuje využití online tlumočení a online přepisu, mohou vzájemně komunikovat pracovníci úřadů a nemocnic v uvedených krajích společně s neslyšícími.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 288 225,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 580 275,00 Kč
 
Celková částka: 3 868 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena