Mýdlárna Koukol

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Koukol v obilí, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu byl vznik nového environmentálního sociálního podniku Mýdlárna Koukol ve Volfarticích, střediska spolku Koukol a jeho ekonomická stabilizace. Novou podnikatelskou aktivitou podniku je prodej ručně za studena vyráběných přírodních mýdel. Cílem projektu bylo také vytvoření 3 nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce a zajištění správného obhospodařování = péče o louky 14,5 ha v okolí fary, které povede ke zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů tohoto místa.

Reportáž o projektu si můžete přečíst zdeSchválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 302 787,64 Kč
Národní soukromá částka: 406 374,30 Kč
 
Celková částka: 2 709 162,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena