Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2022

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na rozvoj zdravotní složky služeb obecné a specializované paliativní péče v těch oblastech zdravotně-sociálních služeb v nemocnicích v ČR, které nejsou saturovány nebo nejsou koordinovány v dostatečné kvalitě a dostupnosti. Projekt se cíleně zaměřuje na poskytování paliativní péče v nemocničních zařízeních neboť většina pacientů je v závěru svého života hospitalizována v nemocničních zařízeních.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 462 727,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 573 021,18 Kč
 
Celková částka: 56 035 749,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena