Učí (se) celá rodina

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Aufori, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006440
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Pomáháme rodinám ohroženým chudobou při obnově jejich narušených funkcí s cílem stabilizovat rodinnou situaci za její aktivní účasti. Podporujeme to, aby děti mohly vyrůstat ve svých rodinách a aby se zlepšily jejich šance na uplatnění ve společnosti. Rodinám asistujeme při domácí přípravě do školy, při hospodaření a péči o děti. Projekt je koncipován jako komplexní program podpory ohrožených rodin, které se potýkají s problémy související s chudobou a které nezvládají řešit vlastními silami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 692 088,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 886 839,20 Kč
 
Celková částka: 12 578 928,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena