IKM Communitas

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Ukončení projektu: 31. 3. 2023

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na řešení sociální otázky z pohledu venkovské obce o velikosti 500-2000 obyvatel. Výsledkem má být schopnost obecní reprezentace hledat vlastní řešení pro kvalitní život občanů, a tak přijmout svou nezbytnou roli v sociální problematice a stát se plnohodnotným hráčem (stakeholderem a aktérem) v aktivní sociální politice obce. Budeme implementovat a ověřovat nové řešení ve veřejné sféře - integrovaný rozvoj obce založený na komunitní péči o zdraví a kulturu obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 754 370,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 980 879,81 Kč
 
Celková částka: 10 735 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena