Modernizace ŽST Karlovy Vary

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
Zahájení projektu: 7. 4. 2015
Ukončení projektu: 29. 3. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Původní karlovarské horní nádraží bylo již delší dobu ve stavu, který vyžadoval celkovou rekonstrukci. Díky evropským fondům byla postavena nová budova pro odbavení cestujících včetně bezbariérového přístupu na všechna nástupiště. Veškeré úpravy železničních povrchů a technologií přispěly k tomu, že nádraží je nyní důstojným přestupním uzlem krajského města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 532 410 543,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 93 954 801,83 Kč
 
Celková částka: 634 615 345,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena