Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_061/0000396
Zahájení projektu: 19. 10. 2021
Ukončení projektu: 20. 12. 2022
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozvoj bezemisní (trolejbusové) dopravy v severní části města prostřednictvím vybudování nové trolejbusové trati. Výstavba nového trolejového vedení v řešeném území umožní nahrazení autobusových linek za linky trolejbusové a napojení lokality Bedřichov a průmyslové zóny na stávající trolejbusovou infrastrukturu. Zavedením elektrické trakce v dané lokalitě tak dojde k navýšení podílu ekologické veřejné dopravy na celkovém objemu přepravních výkonů MHD v Jihlavě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 105 949 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 696 900,00 Kč
 
Celková částka: 124 646 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena