Hospodaření s dešťovou vodou v Zoo Olomouc

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013056
Zahájení projektu: 12. 10. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je opravit dvě pozemní vodní nádrže, zbudovat šest podzemních nádrží a vybudovat doprovodnou infrastrukturu v areálu Zoo Olomouc za účelem zachytávání dešťové vody a jejího využívání pro provoz areálu. Nezbytnost realizace projektu je dána následujícími východisky: areál zoo je umístěn tak, že jej nelze napojit na vodovodní řád; potřeby vody jsou kompenzovány dvěma studnami, jež svou kapacitou již nestačí rostoucím nárokům a zvyšujícími se letními teplotami a delším obdobím sucha.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 193 096,22 Kč
Národní soukromá částka: 4 269 369,93 Kč
 
Celková částka: 28 462 466,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena