Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004836
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 17. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší intenzifikaci úpravny vody v Herlíkovicích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 071 611,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 306 754,98 Kč
 
Celková částka: 73 837 822,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena