Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004836
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší intenzifikaci úpravny vody v Herlíkovicích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 245 627,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 337 463,65 Kč
 
Celková částka: 74 110 788,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena