Město Turnov - door to door systém sběru a svozu odpadů

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO TURNOV
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011039
Zahájení projektu: 21. 6. 2021
Ukončení projektu: 15. 6. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad, nápojový karton a kovy). Nádoby na papír, plast a bioodpad o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností - rodinných domů. Při zajištění maximálního pohodlí jednotlivých občanů při třídění odpadů, dochází k významnému zvýšení množství tříděných odpadů a poklesu směsného komunálního odpadu. V rámci projektu budou zakoupeny také kontejnery větších objemů (660 l a 1100 l) pro sběrná hnízda a bytové domy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 710 558,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 184 216,18 Kč
 
Celková částka: 7 894 774,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena