Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Velký Šenov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000805
Zahájení projektu: 4. 7. 2017
Ukončení projektu: 29. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst/hnízd pro sběr separovaného odpadu a směsného komunálního odpadu pro obyvatele města Velký Šenov a jeho spádové oblasti. Sběrný dvůr bude oplocen, vybaven zpevněným povrchem, kontejnery, eko-sklady pro nebezpečný odpad a zpětný odběr elektrozařízení, přístřeškem pro kontejnery, technickou budovou, mostovou váhou a kanceláří obsluhy s potřebným vybavením a zabezpečením. Sběrná místa budou vybavena především zpevněným povrchem a sběrnými kontejnery.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 019 204,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 650 447,87 Kč
 
Celková částka: 17 669 652,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena