Obnova parku Stromovka v Humpolci

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Humpolec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006066
Zahájení projektu: 2. 5. 2018
Ukončení projektu: 11. 5. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Park Stromovka je nejvýznamnější ze souvislých zelených ploch v Humpolci, proto bylo nutné při regeneraci postupovat velmi citlivě a uváženě. Předmětem projektu bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch v lokalitě stávajícího parku Stromovka v přímé návaznosti na historické centrum města. Území bylo v minulosti zastavěno, následně asanováno a přeměněno na park.

Cílem projektu bylo zachytit a konzervovat stávající hodnotné vegetační prvky, navrhnout pěstební opatření a zpracovat návrh, který bude korespondovat s historickými souvislostmi a splní požadavky soudobého využití zeleně.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak evropské fondy pomáhají našemu ovzduší: 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 900 191,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 266 794,34 Kč
 
Celková částka: 3 166 986,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena