Obnova zaniklých cest v okolí Štrampouchu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žáky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002442
Zahájení projektu: 18. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu byly obnoveny tři historické cesty včetně úkrytů pro živočichy a provedena opatření, která zpomalila odtok srážkové vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 811 414,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 202 853,60 Kč
 
Celková částka: 1 014 268,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena