Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kolowratovy lesy, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_049/0003920
Zahájení projektu: 15. 8. 2017
Ukončení projektu: 1. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem je dotčené rybníky opravit a realizovat u nich preventivní opatření proti opětovnému poškození bobří činností s cílem předejít závažným škodám, protože opravy protržené nádrže jsou velmi finančně náročné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 291 025,44 Kč
Národní soukromá částka: 404 298,61 Kč
 
Celková částka: 2 695 324,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena