Tůně pod Čarovným lesem v Šumperku

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010849
Zahájení projektu: 30. 4. 2021
Ukončení projektu: 25. 5. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší revitalizaci nivy a vybudování mokřadní lokality, kterou budou tvořit 3 tůně napájené z koryta drobného vodního toku a dále průsakovou a spodní vodou v lokalitě Čarovného lesa, který plní příměstskou rekreační funkci. Díky vybudování mokřadního biotopu s vodními tůněmi dojde ke skokovému zvýšení biodiverzity, což je žádoucí z hlediska biologického i ekologického.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 675 097,62 Kč
 
Celková částka: 675 098,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena