Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litoměřice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001834
Zahájení projektu: 12. 5. 2016
Ukončení projektu: 3. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Litoměřicích. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém, který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 702 809,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 065 201,71 Kč
 
Celková částka: 13 768 011,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena