Dopravní a přestupní terminál Rychnov nad Kněžnou

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rychnov nad Kněžnou
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001933
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 20. 11. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu přestupního terminálu v Rychnově nad K., jehož realizací se očekává zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Nový přestupní terminál bude navázán na stávající vlakovou stanici a umožní tak rychlý, plynulý a především bezpečný přestup mezi různými formami dopravy, a to jak veřejné hromadné dopravy, tak individuální automobilové dopravy, cyklodopravy a pěší dopravy. Žadatel si je vědom potencionálních rizik (analýza rizik) a definoval patřičná opatření k jejich eliminaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 536 811,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 682 966,70 Kč
 
Celková částka: 11 219 778,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena