Dopravní terminál Broumov

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO BROUMOV
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001913
Zahájení projektu: 26. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Kvalitní doprava je neodmyslitelnou podmínkou pro život ve městě. Pro zpohodlnění a zrychlení přestupů mezi různými druhy dopravy byl v Broumově zbudován nový dopravní terminál. Ten na jednom místě propojuje vlakovou, městskou i individuální dopravu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 833 239,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 970 571,60 Kč
 
Celková částka: 19 803 811,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena