Hasičská technika pro JSDH Škvorec

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTYS ŠKVOREC
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000996
Zahájení projektu: 19. 2. 2016
Ukončení projektu: 27. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení pro JSDH Škvorec. Problémem současné techniky je její opotřebovanost. Z toho vyplývá její poměrně vysoká poruchovost a zvýšené náklady na údržbu. Pořízením nového cisternového automobilu dojde ke snížení nákladů na údržbu a zároveň ke zvýšení bezpečnosti a rychlosti při případném zásahu. Umístěním cisterny u JPO Škvorec dojde ke zkrácení dojezdových časů v hasebním obvodu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 984 861,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 232 622,60 Kč
 
Celková částka: 8 217 484,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena