II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002113
Zahájení projektu: 27. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektového záměru je modernizace mostní konstrukce s evidenčním číslem 150-012 na sil. II/150 přes vodní nádrž Švihov (Želivka). Realizace projektu zabrání degradaci současného stavu, v krajním případě zhroucení mostní konstrukce a odříznutí tak jedné části obce od druhé.Modernizací mostní konstrukce se zvýší regionální mobilita sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť T a tím k posílení konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionů ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 85 733 234,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 129 394,38 Kč
 
Celková částka: 100 862 629,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena