III/220 6 Modernizace silnice Fojtov-Děpoltovice

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0005101
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci silnice III/220 6 včetně mostu přes Vitický potok (ev.č. 220 6-1) a to v úseku mezi obcemi Fojtov a Děpoltovice. Jedná se o poměrně významnou silnici III. třídy, která nemá parametry odpovídající požadavkům ČSN. Silnice je důležitou součástí silniční sítě Karlovarského kraje, která převádí dopravu ve směru severozápad - jihovýchod a je důležitou spojnicí na silnici II/220 a dále do Karlových Varů na připojení k I/6 Karlovy Vary - Praha a k dalším komunikacím.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 487 880,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 321 390,66 Kč
 
Celková částka: 8 859 210,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena