Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000993
Zahájení projektu: 10. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace vozového parku MDPO, a.s. nákupem 10 ks nízkopodlažních bezemisních trolejbusů. Globálním cílem projektu je prostřednictvím modernizace vozového parku zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy v SM Opava, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení regionální mobility. Projekt navazuje na železniční stanice ve městě Opava, zasahuje do oblasti s překročením imisních limitů, území ORP se SVL.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 113 038 100,00 Kč
Národní soukromá částka: 19 947 900,00 Kč
 
Celková částka: 132 986 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena