Modernizace výcvikového střediska Brno - Medlánky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0007218
Zahájení projektu: 22. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska pro služební hipologii a služební kynologii v areálu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně Medlánkách. Cílem projektu je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v exponovaném území ČR čelícímu zvýšenému riziku sucha, havárií nebezpečných látek a dalších předpokládaných dopadů v souvislosti se změnou klimatu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 761 585,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 604 985,64 Kč
 
Celková částka: 37 366 571,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena