Most ev. č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013843
Zahájení projektu: 15. 4. 2020
Ukončení projektu: 6. 11. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci mostu ev. č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice, který je součástí silnice II. třídy č. II/146 v úseku Prioritní regionální silniční sítě v Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je odstranění stávajícího špatného stavebně-technického stavu a nevyhovujících technických parametrů mostu za účelem zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území, zvýšení bezpečnosti silničního provozu po komunikaci II/146 a zvýšení regionální mobility.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 673 200,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 883 505,99 Kč
 
Celková částka: 12 556 707,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena