Parciální trolejbusy v Jihlavě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0013065
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2020

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na nákup 7 parciálních trolejbusů, které umožní rozšíření vozového parku o BEZEMISNÍ vozidla.Realizace projektu zatraktivní a modernizuje vozový park, což přispěje ke zvýšení využívání MHD v Jihlavě a zároveň snížení využívání individuální automobilové dopravy. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 980 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 467 200,00 Kč
 
Celková částka: 96 448 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena