Parkovací dům Benešov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Benešov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007381
Zahájení projektu: 21. 10. 2019
Ukončení projektu: 20. 1. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nového parkovacího domu ve městě Benešov. Parkovací dům bude obsahovat celkem 181 parkovacích míst pro motorová vozidla a 50 míst pro jízdní kola. Bude mít tři nadzemní podlaží s možností parkování i na střeše. Dům bude vybudován na místě současného chátrajícího a nevyužívaného překladiště, které se nachází v těsné blízkosti vlakového i autobusového nádraží Benešov u Prahy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 94 444 444,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,65 Kč
 
Celková částka: 111 111 111,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena