Parkoviště P+R v Lysé nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Lysá nad Labem
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007561
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k výstavbě samostatného parkovacího systému P+R se 157 parkovacími stání, z toho bude 7 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla označená piktogramem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 168 661,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 029 763,77 Kč
 
Celková částka: 40 198 425,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena