Přednádražní prostor Havířov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008965
Zahájení projektu: 5. 2. 2020
Ukončení projektu: 5. 2. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci prostor před výpravní budovou vlakového nádraží v Havířově, která zahrnuje výstavbu krytých zastávek a příchozích koridorů, přivedení cyklostezky, opravu chodníků, autobusových zálivů a veřejného osvětlení. Neméně podstatnou součástí projektu je také navýšení počtu parkovacích míst rozšířením stávajícího parkoviště a zlepšení estetičnosti oblasti pomocí nových prvků městského mobiliáře a vysázené zeleně. Součástí projektu jsou také nové bezpečnostní prvky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 94 444 443,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,50 Kč
 
Celková částka: 111 111 110,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena