PŘESTUPNÍ TERMINÁL ČESKÝ KRUMLOV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001930
Zahájení projektu: 27. 11. 2017
Ukončení projektu: 29. 5. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Původní autobusové nádraží v Českém Krumlově nevyhovovalo současným požadavkům na plnohodnotný přestupní terminál. Evropské fondy podpořily jeho výraznou modernizaci, která zahrnovala vznik nových krytých nástupišť, parkoviště pro automobily a navazujících přístupových komunikací. Terminál byl také vybaven moderními technologiemi, které pomáhají dopravcům i cestujícím. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 484 176,44 Kč
Národní soukromá částka: 7 497 207,61 Kč
 
Celková částka: 49 981 384,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena