Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0009161
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Ukončení projektu: 31. 7. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Revitalizace přestupního uzlu MHD je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nádražní budovy včetně parkoviště a příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Projekt reaguje na nevyhovující situaci, kdy stav okolí Horního nádraží, jakožto uzlu městské hromadné dopravy a železniční dopravy neodpovídá současnému standardu, zejm. požadovanému komfortu cestujících.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 273 832,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 813 029,34 Kč
 
Celková částka: 32 086 862,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena