VEJPRNICE - CYKLOSTEZKA DO SKVRŇAN

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Vejprnice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011993
Zahájení projektu: 11. 2. 2020
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce s dopravním značením C9, která povede od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzně - části Skvrňany. Díky realizaci projektu dojde k zajištění dobré bezmotorové dostupnosti práce, služeb a vzdělání z Vejprnic do Plzně, zajištění bezpečnosti provozu na silnici II/203, ze které bude odkloněna bezmotorová doprava, zajištění bezbariérovosti řešené stezky, dosažení atraktivního vzhledu místa a pravděpodobně ke snížení emisí CO2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 759 999,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 428 235,25 Kč
 
Celková částka: 16 188 235,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena