Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Příbram
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001920
Zahájení projektu: 16. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R ve třech lokalitách - první v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní (včetně K+R) . Druhé parkoviště bude umístěno též v lokalitě Drkolnov, mezi Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská. Třetím parkovištěm je lokalita Čechovská (včetně K+R). Zároveň bude vybudováno i parkoviště B+R s kapacitou 32 kol s přímým napojením na vlakové nádraží.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 913 929,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 984 811,01 Kč
 
Celková částka: 19 898 740,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena