Zavedení TELEMATIKY ve společnosti ČSAD Havířov a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČSAD Havířov a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001180
Zahájení projektu: 12. 12. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a.s. a modernizace odbavovacích a platebních systémů. Žadatel chce projektem zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a zastavit trend klesajícího počtu cestujících. Zároveň si Žadatel uvědomuje nutnost přizpůsobovat veřejnou dopravu i osobám nevidomým a slabozrakým (v rámci projektu dojde i k instalaci akustického informačního systému na autobusovém nádraží v Havířově).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 699 498,03 Kč
Národní soukromá částka: 1 888 146,72 Kč
 
Celková částka: 12 587 645,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena