Buzola - aktivně zpět

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ultina s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003231
Zahájení projektu: 6. 6. 2017
Ukončení projektu: 6. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je rozšíření kapacity sociálního podniku Ultina, jehož předmětem činnosti je výroba a vývoj sportovních i civilních vozíků a dalších sportovních zařízení pro osoby na vozíku. Smyslem fungování společnosti Ultina je navracet vozíčkáře zpět do aktivního života a to jednak prostřednictvím vlastní výroby, ale i dalších činností v místní komunitě vozíčkářů. Rozšířením kapacity budou přijati celkem 5 nových zaměstnanců, z toho 2 z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 935 160,27 Kč
Národní soukromá částka: 694 440,05 Kč
 
Celková částka: 4 629 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena