Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051
Zahájení projektu: 25. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k dovybavení odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny moderní technikou za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Pořízené vybavení bude využíváno pro výuku odborných předmětů v oborech Geotechnika, Kamenosochařství a Konzervátorství a restaurátorství. Součástí projektu je také zajištění konektivity a úprava venkovního prostranství

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 957 638,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 580 759,82 Kč
 
Celková částka: 10 538 399,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena