Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO TURNOV
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008953
Zahájení projektu: 22. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt prokazatelně řeší nedostatek služby denního stacionáře v území Turnovska a nedostatečné zázemí osobní asistence. Služby jsou poskytovány pro cílovou skupinu osob ve věku 2 - 26, pro osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Zázemí služeb bude vytvořeno vybudováním jednopodlažní nástavby stávajícího centrálního pavilonu areálu budov ZŠ a MŠ Sluníčko v Turnově a přístavby schodiště s výtahem, který umožní bezbariérový přístup.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 709 300,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 066 347,20 Kč
 
Celková částka: 13 775 648,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena