Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, jež bude naplňováno pomocí výstavby nového objektu a jeho materiálně technického zajištění. Projekt plánuje nahradit stávající technicky a dispozičně nevyhovující budovu na Chaloupkově ulici č. 7 v Brně, moderní novou budovou, která bude splňovat veškeré nároky na vysokou kvalitu poskytování sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 247 769,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 499 737,60 Kč
Národní soukromá částka: 2 249 868,80 Kč
 
Celková částka: 44 997 376,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena