Energetické úspory bytových domů Kobrova a Rokycanova

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548
Zahájení projektu: 29. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace a 9 bytových domů v Ostravě, městké části Radvanice a Bartovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 193 545,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 790 318,81 Kč
 
Celková částka: 37 983 865,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena