Komunitní centrum Židlochovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Židlochovice
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005165
Zahájení projektu: 10. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt spočívá ve výstavbě komunitního centra pro občany města Židlochovic a jeho okolí za účelem vytvoření odpovídajícího zázemí pro realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Hlavní a nosnou myšlenkou projektu je vybudování polyfunkčního komunitního centra, které bude přístupné všem členům komunity bez ohledu na jejich zdravotní stav, věk, etnickou příslušnost, příjem nebo jiný sociální status.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 516 767,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 561 782,56 Kč
 
Celková částka: 37 078 550,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena