MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ROBOTIZACE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001240
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 7. 9. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace rozšíření zdravotnického přístrojového vybavení zobrazovacích metod a robotických systému pro rehabilitaci neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů, pomocí užití nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Dodávka bude realizována dodavatelsky (výběrové řízení). Cílovou skupinou projektu jsou pacienti NeMCL.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 758 709,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 486 831,00 Kč
 
Celková částka: 23 245 540,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena