Novostavba mateřské školy v Soběšicích

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0012661
Zahájení projektu: 27. 4. 2020
Ukončení projektu: 28. 2. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Žadatel o dotaci Statutární město Brno a městská část Brno-sever se rozhodlo k výstavbě novostavby mateřské školy z důvodu dlouhodobého nedostatku kapacit pro děti předškolního věku. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity míst o 75 dětí. Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor pro péči o děti předškolního věku pro jejich rozvoj,hry a odpočinek. Stavba je koncipována jako bezbariérová, splňující legislativní požadavky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 800 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 200 000,00 Kč
 
Celková částka: 28 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena