Obchodní akademie a Jazyková škola Písek - pořízení jazykové učebny a výtahu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002773
Zahájení projektu: 30. 6. 2016
Ukončení projektu: 13. 12. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení jazykové učebny v OA a JŠ Písek a zajištění bezbariérovosti její budovy. Škola se nachází na území se soc. vyloučenými lokalitami. Hl. cílovou skup. jsou studenti, osoby soc. vyloučené a soc. vyloučením ohrožené a pedag. pracovníci. Celkové způsobilé výdaje činí 5 145 868 Kč. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání v rámci komunikace v cizích jazycích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 373 987,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 771 880,20 Kč
 
Celková částka: 5 145 868,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena