Oprava a zateplení BD Hálkova 1683, 1684, Česká Lípa

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1683-1684, Česká Lípa
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001614
Zahájení projektu: 13. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení bytového domu Hálkova 1683-1684, Česká Lípa spočívající v kompletním zateplení objektu, a to fasády, stropu pod půdou a stropu nad suterénem. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Hálkova č.p. 1683-1684, Česká Lípa. Předmětem projektu je bytový dům, který má 1 nevytápěné podzemní podlaží a 3 vytápěné NP, se dvěma vchody uspořádanými do jednoho celku s celkem 12-ti bytovými jednotkami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 467 256,23 Kč
Národní soukromá částka: 1 090 264,57 Kč
 
Celková částka: 1 557 521,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena