Rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy v obci Semanín

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Semanín
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000610
Zahájení projektu: 1. 6. 2015
Ukončení projektu: 30. 8. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce prostor stávající Mateřské školy a rozšíření kapacity pro děti ve věku 3-6 let. Výsledkem projektu by mělo být uspokojení všech zájemců o umístění ve školce jako nové, moderní budově odpovídající dnešním požadavkům, kdy učitelé budou poskytovat přípravu dětí pro školu na vyšší úrovni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 003 906,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 235 983,43 Kč
 
Celková částka: 8 239 890,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena