Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006790
Zahájení projektu: 24. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Rekonstrukce částečně využívaného objektu bývalého domu s pečovatelskou službou na ulici Žižkova 106 v Jihlavě pro potřeby Integrovaného centra sociálních služeb, Jihlava, příspěvkové organizace města, s cílem rozšíření kapacity a zkvalitnění sociálních služeb, tj. odlehčovací služby, pečovatelské služby a denního stacionáře za účelem předcházení sociálnímu vyloučení cílových skupin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 20 000 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena