Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podníkání ve společnosti PROFIMEX spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: PROFIMEX, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000093
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřený na personální a produkční rozšíření sociálního podniku PROFIMEX spol. s r.o. V rámci realizace projektu budou zakoupeny nové technologie, které společnost využije při své činnosti, tj. výrobě ochranných pracovních oděvů. Budou zakoupeny dva poloautomatické rámečkové programovatelné šicí stroje (jeden s větším a jeden s menším šicím rámečkem) a dále lis na zažehlování kapes. Tyto technologie zásadním způsobem zmodernizují, urychlí a zefektivní výrobu společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 932 246,00 Kč
Národní soukromá částka: 164 514,00 Kč
 
Celková částka: 1 096 760,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena