Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 - 48, Havířov - Město

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011930
Zahájení projektu: 7. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Město Havířov reaguje na současnou potřebu snížení energetické náročnosti i v oblasti bydlení. Motivací města je snižovat energetickou náročnost z důvodů finanční úspory. Havířov chce projekt realizovat kvůli nadměrnému úniku tepla z bytového domu na ulici Mánesova 44 - 48. Cílem projektu je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodového pláště).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 001 028,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 001 542,05 Kč
 
Celková částka: 10 002 570,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena