Snížení energetické náročnosti bytového domu Blok 15, Most

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Günther Mayer
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0007962
Zahájení projektu: 12. 4. 2017
Ukončení projektu: 27. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Blok 15, ul. Chomutovská č.p. 2261, Most. V rámci projektu dojde k následujícím opatřením: 1. zateplení obvodového a zateplení střešního pláště bytového domu + výměna výplní otvorů, 2. nahrazení nynějšího způsobu vytápění objektu el. přímotopy efektivnější sestavou tepelných čerpadel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 714 181,88 Kč
Národní soukromá částka: 7 071 272,84 Kč
 
Celková částka: 11 785 455,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena